Generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus

Generhvervelse af kørekort er til dig, der har fået frakendt kørekortet enten betinget eller ubetinget og har haft førerret over 3 år. For at generhverve dit kørekort skal du bestå en ny teoriprøve og en ny praktisk prøve – samlet kaldes dette en kontrollerende køreprøve.
Hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel – skal du gennemføre et ANT-kursus (et kursus i alkohol, narko og trafik).

Hvis du endnu ikke har haft dit kørekort i 3 år, skal du tilmelde dig særlig køreundervisning.

Spar 1.351 Kr.

Vores komplette lovpakke til generhvervelse af
kørekort til bil i Aarhus indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset fysisk teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Berammelsesgebyr
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4500 rigtige teorilektioner
  • En kørelektion
  • Forberedelse før praktisk prøve (60 min) samt kørslen til selve prøven.

Din pris 3.999 Kr.

Tilmeld dig generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus

Det skal du vide om generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus

Hovedreglen ved betinget frakendelse

Hvis du fået en betinget frakendelse af dit kørekort betyder det at du stadig må køre bil og at du dermed stadig har dit kørekort – hvis du består den kontrollerende køreprøve inden for en tisfrist som normalt vil være 6 måneder – tidsfristen fastsættes af politiet. Dertil må du ikke begå nye færdselsovertrædelser i 3 år – da dette kan resultere i en ubetinget frakendelse af dit kørekort i mindst 6 måneder.

Har du brug for undervisning?

Der er intet krav om undervisning, men de fleste vil have svært ved at bestå en teoriprøve uden forudgående vejledning. Den praktiske prøve skal gennemføres i en godkendt skolevogn. Her vil der normalt også være brug for forudgående vejledning.

Start på Borgerservice

Du skal starte på Borgerservice – hvor du skal have en ansøgning om kørekort (P23) du kan printe den på forhånd fra Færdselsstyrelsen hjemmeside.
Ansøgningen skal godkendes hos Borgerservice og der skal betales et prøvegebyr i forbindelse med den kontrollerende køreprøve til Færdselsstyrelsen på 1.170 Kr.
Det kan betales til Borgerservice når du er der eller på koreprovebooking.dk. Her skal du logge ind med Mitid. Det er vigtigt at du får ansøgningen med fra Borgerservice fordi du skal bruge den til prøven.

Teoriprøven 

Når du har en godkendt ansøgning og har betalt prøvegebyret kan du på Borgerservice eller køreskolen bestille en teoriprøve. Ventetiden er normalt 14-30 dage. Men det kan variere meget.

Den praktiske prøve 

Når du har bestået teoriprøven, kan du tilmeldes den praktiske prøve.
Ventetiden er normalt 14-30 dage. Men det kan variere meget.

Hvis du ikke består en prøve 

Hvis du ikke består en prøve vil dit kørekort blive inddraget, indtil du har
bestået den praktiske prøve.
Men du skal ikke gennemgå anden undervisning, ligegyldigt hvor mange
gange du går til prøve.

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort – har du 3 forsøg til at bestå prøven.
Hvis du ikke består inden 3. forsøg skal du til prøve i alle de kategorier
du ønsker at bevare på dit kørekort.

Hvis du har 1 kategori, f.eks. til bil – er der ikke noget krav om at bestå
inden et bestemt antal prøver.

Hovedreglen ved ubetinget frakendelse

Hvis dit kørekort bliver frakendt ubetinget betyder det at du ikke længere har dit kørekort og først kan få førerretten tilbage når frakendelsestiden er udløbet eller at du ikke har bestået den kontrollerende køreprøve inden for den fastsatte tidsramme for betinget frakendelse. 
For at generhverve din førerret kræves det, at du består en kontrollerende køreprøve, som inkluderer både en teoretisk og en praktisk prøve.

Har du brug for undervisning?

Der er intet krav om undervisning, men de fleste vil have svært ved at bestå en teoriprøve uden forudgående vejledning. Den praktiske prøve skal gennemføres i en godkendt skolevogn. Her vil der normalt også være brug for forudgående vejledning.

Start på Borgerservice

Du skal starte på Borgerservice, hvor du skal have en ansøgning om kørekort – en P23-ansøgning. P23-ansøgningen kan også printes på forhånd fra Færdselsstyrelsen hjemmeside. Her finder du P23-ansøgningen.

Borgerservice sender din ansøgning om kørekort til Færdselsstyrelsen. Når den er godkendt sender Færdselsstyrelsen den til Borgerservice eller til dig. Spørg på Borgerservice – proceduren er nemlig forskellig fra Borgerservice til Borgerservice.

Prøvegebyr

Der skal også betales et prøvegebyr i forbindelse med den kontrollerende køreprøve til Færdselsstyrelsen på 1.170 Kr.

Det kan betales til Borgerservice når du er der eller på koreprovebooking.dk. Her skal du logge ind med Mitid.

ANT-kursus

Hvis frakendelsen af dit kørekort skyldes enten alkohol, narko eller lignende skal du gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik kursus, også kaldet et ANT-kursus.
Det er regionerne, der arrangerer og afholder kurserne – tilmeld dig et ANT-kursus her.

Dit kursusbevis skal fremvises på Borgerservice

Når kurset er gennemført får du et bevis som skal fremvises på Borgerservice, som derefter vil kunne godkende din ansøgning.

Teoriprøven

Når ansøgningen er godkendt kan du bestille en teoriprøve – det kan du gøre enten på Borgerservice eller via køreskolen. Ventetiden er typisk mellem 14 og 30 dage, men dette kan variere meget.

Prøvegebyr

Der skal betales et prøvegebyr  på 1.170 Kr. til Færdselsstyrelsen – det kan du vælge at betale på Borgerservice eller koreprovebooking.dk.

Den praktiske prøve

Når du har bestået teoriprøven, kan du tilmelde dig til den praktiske køreprøve.
Ventetiden vil normalt være 14-30 dage – dog kan det variere.

Hvis du ikke består en prøve

Hvis du ikke består en prøve, vil dit kørekort blive inddraget, indtil du har bestået den praktiske køreprøve. Du behøver ikke deltage i yderligere undervisning, uanset hvor mange gange du må tage prøven.

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort

Hvis dit kørekort omfatter flere kategorier, har du op til 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består efter det 3. forsøg, skal du tage prøven for alle de kategorier, du ønsker at beholde på dit kørekort. Hvis din frakendelse har varet mere end 3 år, skal du også tage prøven for alle de kategorier, du ønsker at beholde på dit kørekort.

Prisoversigt i forbindelse med generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus

Her finder du en prisoversigt i forbindelse med generhvervelse af kørekort i Aarhus:

Prøvegebyr til Staten

Betales på Borgerservice.

1.170 Kr.

Kørelektion

Ekstra kørelektion i forbindelse med generhvervelse af kørekort til bil.

600 Kr.

Online prøver

I lovpakken er der adgang til læringsportalen trafiktesten.dk i 122 dage. Prisen for yderligere 122 dages adgang er:

450 Kr.

Tillæg for kørelektioner uden for almindelig åbningstid

Tillægget er per kørelektion før kl. 08:00 og efter kl. 17:00 samt i weekenden.

150 Kr.

Ubegrænset teori

3.400 Kr.

Kørelektion på vej

600 Kr.

Prøvegebyr

1.170 Kr.

Kørsel til køreprøven

1.500 Kr.

Berammelsesgebyr

Betales til din kørelærer.

150 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

450 Kr.

Tillæg for kørelektioner uden for almindelig åbningstid

Tillægget er per kørelektion før kl. 08:00 og efter kl. 17:00 samt i weekenden.

150 Kr.

Generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus

Generhvervelse af kørekort til bil giver nye muligheder. Det giver dig chancen for at genopdage glæden ved at køre og genoptage din uafhængighed. Med dedikation og engagement kan du hurtigt være tilbage bag rattet og nyde friheden.

Tilmeld dig generhvervelse af kørekort til bil i Aarhus