Viden om kørekort til bil

Her finder du de oftest stillede spørgsmål og nyttig viden om kørekort til bil. 

Før du starter dit kørekortforløb

En lovpakke til bil består af 29 teorilektioner, 16 lektioner på vej, et komplet manøvrebanekursus og et komplet glatbanekursus.

Her kan du læse mere om hvad en lovpakke til bil er

En P23-ansøgning skal sikre at køreeleven lever op til de krav og vilkår som fremgår af kørekortbekendtgørelsen for at få udstedt et kørekort.

En P23-ansøgning dokumenterer blandt andet at eleven har modtaget teoriundervisning, køreundervisning, færdselsrelateret førstehjælp, kørt på hhv. den lukkede øvelsesplads (manøvrebane) samt det køretekniske anlæg (glatbane).

En P23-ansøgning skal udfyldes af følgende:
Køreeleven, hjemkommunen, køreelevens kørelærer, Færdselsstyrelsen, den prøvesagkyndige/tilsynsførende samt de ansatte på hhv. den lukkede øvelsesplads og det køretekniske anlæg.

Hent P23-ansøgningen her

Samtykkeerklæring i forbindelse med ansøgning om kørekort til bil (P23T)

Når kørekortansøgeren endnu ikke er fyldt 18 år, er det påkrævet at forældremyndighedsindehaverne eller en værge skal give deres samtykke til, at der må udstedes kørekort til bil til kørekortansøgeren.

Hent samtykkeerklæringen her

I Danmark kan man når man er fyldt 16 år og 9 måneder begynde at tage kørekort til almindelig bil – kørekortet kan tidligst udstedes når man er fyldt 17 år. 
Hvis man vælger at påbegynde sit kørekort som 17-årig, er der visse betingelser som skal være opfyldt.

Sådan kommer du i gang med dit kørekort inden du fylder 17 år

Undervejs i dit kørekortforløb

En manøvrebane er en bane hvor du som køreelev starter din praktiske undervisning – det er en lukket bane hvor du første gang skal prøve at køre en bil.

Der er mange trafiktavler at holde styr på, her er et overblik over de mest almindelige trafiktavler.

Se illustrationer og læs beskrivelser af trafiktavler her

Køreteknisk kursus – som også går under betegnelsen glatbane, er der hvor man eksempelvis lærer genvinding af vejgreb ved udskridning, slalomkørsel, vurdering af bremselængde etcetera.

Læs mere om glatbane her

Vi giver dig svar på hvordan du kører ind og ud ad en rundkørsel, hvordan du navigerer i rundkørslen og hvad du kan gøre såfremt rundkørslen har mere end et spor.

Sådan kører man ind og ud ad en rundkørsel

For at parallelparkere nemt og sikkert skal du:
– Finde en passende parkeringsplads: Vælg en plads, der er stor nok til din bil med lidt ekstra plads.
– Give tegn med dit blinklys: Indiker din hensigt ved at bruge blinklyset.
– Positionér din bil: Stil bilen parallelt med forreste bil og hold en afstand på ca. 1/2 meter.
– Bakke ind: Drej rattet helt til højre og begynd at bakke, mens du kigger over skulderen.
– Justér din placering: Drej rattet helt til venstre, når bilens bageste del er klar til at komme ind på parkeringspladsen.
– Finpuds din placering: Brug små justeringer for at centrere bilen.
– Afslutte parkeringen: Drej rattet til højre for at rette op og stop bilen.

Se og læs mere om parallelparkering her

Bliv klar og tryg til motorvejen når du tager kørekort til bil. Vi lærer dig om sammenfletning, vognbaneskift, vigepligt og meget andet når du skal køre på motorvejen.

Læs om motorvejskørsel her

En teknisk gennemgang af bilen, er et lovkrav i forbindelse med køreprøven. Den motorsagkyndige stiller dig ca. 3 tekniske spørgsmål vedrørende bilens udstyr – spørgsmålene kan f.eks. omhandle bremserne, lygterne, dæk m.m.

Se videoen vedrørende den tekniske gennemgang af bilen her

Du får resultatet på teoriprøven umiddelbart efter prøven er afsluttet. 

Prøvegebyret betales til borgerservice på et link som du modtager i din E-Boks.

Beløbet er 1.170 Kr. til bil og motorcykel.

Gebyret dækker en teoriprøve og en praktisk prøve.

Er der en prøve der ikke bestås skal der betales nyt gebyr.

Der opkræves også et gebyr på 150 Kr. for berammelse af prøver.

Til andre kategorier – se under priser for hver enkelt kategori.

Når du har fået dit kørekort til bil

Hvis du har taget dit kørekort som 17-årig og ønsker at køre bil inden du fylder 18 år, skal du være ledsaget af en person der opfylder følgende betingelser:

  • Personen skal være fyldt 30 år
  • Personen har haft førerret til kategori B (almindelig bil) de seneste 10 år
  • Personens kørekort skal være udstedt i Danmark. Det er altså ikke muligt at være ledsager såfremt man har et udenlandsk kørekort
  • Personen må hverken have haft frakendt førerretten betinget eller ubetinget de seneste 10 år.

For at dokumentere at din ledsager er informeret om de specifikke krav der gælder, skal en ledsagerblanket være gennemgået, udfyldt og underskrevet. 

Hent ledsagerblanketten her