Motorvejskørsel

I slutningen af dit kørekortforløb skal du køre motorvejskørsel. Ifølge færdselsloven må øvelseskørsel på en motorvej kun foretages af køreelever, der først har opnået tilstrækkelig kørefærdighed ved bykørsel og landevejskørsel. 

Her på siden kan du læse alt om hvilke særlige regler der gælder for motorvejskørsel herunder tegngivning ved vognbaneskift, hastighedsbegrænsninger og meget andet.

Standsning og parkering på en motorvej

Det er ikke tilladt hverken at standse eller parkere på en motorvej uden for de anviste parkerings- eller rastepladser, eller for den sags skyld på motorvejens til- og frakørselsramper. Såfremt du har behov for at standse eller parkere, når du befinder dig på en motorvej, kan du anvende en af de rastepladser som forefindes langs på motorvejsnettet.
Dog er det naturligvis tilladt at standse ved en nødtelefon, hvis der er behov for at benytte denne.

Standsning og parkering på en motorvej
Særlige regler for motorvejskørsel

Særlige regler for motorvejskørsel

  • Dit motorkøretøj skal kunne opnå en hastighed på minimum 50 km/t.
  • Det er ikke tilladt at køre over midterrabatten eller gennem åbninger i midterrabatten, og det er kun tilladt at køre til og fra motorvejen via særlige anlagte til- og frakørselsveje.
  • Det er ikke tilladt at vende eller bakke på hverken motorveje eller på til- og frakørselsveje.

Signaler og tegngivning på motorvejen

  • Når du befinder dig på en motorvej, skal du give tegn med dit blinklys, før du foretager vognbaneskift eller anden ændring i dit køretøjs placering, som ikke kan kategoriseres som ubetydelig. Husk altid først at orientere dig – så du sikrer dig at der er fri bane, før du foretager vognbaneskift.
  • Såfremt en pludselig kødannelse eller anden umiddelbar fare opstår, skal du anvende havariblinket.
  • Såfremt du oplever motorproblemer, trafikuheld eller lignende, skal du hurtigst muligt benytte havariblinket og evt. opsætte din advarselstrekant.
Signaler og tegngivning på motorvejen
Generelle hastighedsbegrænsninger for motorvejskørsel

Generelle hastighedsbegrænsninger for motorvejskørsel

  • Hastigheden for biler og motorcykler må ikke overstige 130 km/t. Dog skal man være meget opmærksom på hvilken fartgrænse som er fastsat – da det mange steder på motorvejsnettet ikke er tilladt at hastigheden overstiger 110 km/t. Dertil er der enkelte strækninger hvor hastighedsgrænsen er 90-100 km/t – og når der udføres vejarbejde, vil der typisk også gælde andre fartgrænser. Derfor er det altid vigtigt at tilpasse sin fart til forholdene.
  • For biler hvis totalvægt ikke overstiger 3.500 kg – men som har tilkoblet campingvogn, påhængsvogn, sættevogn eller andet, må hastigheden ikke overstige 80 km/t.
  • For motorcykler som har tilkoblet enten påhængsvogn eller påhængsredskab må hastigheden ikke overstige 80 km/t.