Pris på særlig køreundervisning i København og på Sjælland

Såfremt du har fået frakendt kørekortet inden for de første 3 år, og ønsker at generhverve det – gælder reglen om særlig køreundervisning.

Hvis du har haft dit kørekort over 3 år gælder reglen om generhvervelse af kørekort.

Tip Top lovpakke til særlig køreundervisning i Kbh og på Sjælland

Spar 3.350 Kr.

Vores komplette lovpakke til særlig
køreundervisning indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4.500 rigtige teorilektioner
  • 8 kørelektioner på vej á 500 Kr.

Din pris 4.500 Kr.

Tilmeld dig særlig køreundervisning i Kbh

Prisoversigt i forbindelse med særlig køreundervisning i Kbh og på Sjælland

Her finder du en prisoversigt i forbindelse med særlig køreundervisning i Kbh og på Sjælland:

Kørelektion

Ekstra kørelektion i forbindelse med kørekort.

500 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

Adgang til onlineundervisning i 122 dage.

450 Kr.

Ubegrænset teori

Undervisning hvor og når det passer dig.

3.400 Kr.

Kørelektion på vej

En kørelektion på vej á 45 minutter.

500 Kr.

Berammelsesgebyr

Betales til din kørelærer.

150 Kr.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Hvis du ikke har det i forvejen.

750 Kr.

Kørsel til køreprøven

Prisen er afhængig af prøvestedet – spørg din kørelærer.

ca. 1.500 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

Adgang til onlineundervisning i 122 dage.

450 Kr.

Sådan gør du

Tip Top lovpakken til særlig køreundervisning indeholder ubegrænset teoriundervisning – dog skal du minimum have gennemført 8 teorilektioner og dertil 8 kørelektioner.
Du skal op til en teoriprøve og en praktisk køreprøve – som samlet kaldes den kontrollerende køreprøve.

Borgerservice

Start med at gå på Borgerservice og få en ansøgning om kørekort (P23), du kan også finde P23-ansøgningen her. Husk at der er frit valg af Borgerservice i hele Danmark, dog er vores erfaring at Frederiksberg og Nyrupsgade bedst styr på det.

Køreprøvebooking

Bliv oprettet i køreprøvebooking via MitID – dette er systemet der kan bookes prøver i. Det er kun kørelærere eller borgerservice, der har adgang til at bestille prøverne via koreprovebooking.dk.

Teoriundervisningen foregår på de almindelige teorihold. Når du møder til teori første gang vil du få udleveret en lektionsplan som beskriver hvad du skal igennem for at få kørekortet igen.
Undervisningen tager udgangspunkt i 4 dele af den almindelige uddannelsesplan, nemlig trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej og særlige risikoforhold.

Når du har gennemgået lektionsplanen kan du tilmeldes teoriprøven. Prøven foregår hos politiet og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål.
Prøven varer ca. 45 min.

Når teoriprøven er bestået, er næste skridt den praktiske prøve. Den praktiske prøve består af en køretur med en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen, som vurderer din kørsel og afgør, om du består prøven. Inden kørslen startes vil den prøvesagkyndige kontrollere din identitet og lektionsplan samt dit ansøgningsskema. Når I er færdige med prøven vil den prøvesagkyndige beslutte om du består den praktiske prøve. Du skal regne med at en praktisk prøve tager ca. 30 minutter.