Pris på særlig køreundervisning i Aarhus

Såfremt dit kørekort er blevet frakendt inden for de første 3 år, og du ønsker at generhverve det – gælder reglen om særlig køreundervisning.

Hvis du har haft dit kørekort mere end 3 år gælder reglen om generhvervelse af kørekort.

Tip Top lovpakke til særlig køreundervisning i Aarhus

Spar 2.350 Kr.

Vores komplette lovpakke til
særlig køreundervisning indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4500 rigtige teorilektioner
  • 8 kørelektioner på vej á 575 Kr.

Din pris 5.500 Kr.

Tilmeld dig særlig køreundervisning i Aarhus

Prisoversigt i forbindelse med særlig køreundervisning i Aarhus

Her kan du se en oversigt iver vores listepriser i forbindelse med særlig køreundervisning:

Kørelektion

Ekstra kørelektion i forbindelse med særlig køreundervisning.

600 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

Adgang til onlineundervisning i 122 dage.

450 Kr.

Ubegrænset teori

Undervisning hvor og når det passer dig.

3.400 Kr.

Kørelektion på vej

En kørelektion på vej a 45 minutter.

600 Kr.

Berammelsesgebyr

Betales til din kørelærer.

150 Kr.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Hvis du ikke har det i forvejen.

750 Kr.

Kørsel til køreprøven

Prisen er afhængig af prøvestedet – spørg din kørelærer.

ca. 1.500 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

Adgang til onlineundervisning i 122 dage.

450 Kr.

Sådan gør du

Tip Top lovpakken til særlig køreundervisning tilbyder ubegrænset teoriundervisning, og i følge kørekortbekendtgørelsen er det et krav at du deltager i mindst 8 teorilektioner og 8 kørelektioner. Derudover skal du bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve, som samlet kaldes en kontrollerende køreprøve.

Borgerservice

Start med at gå på Borgerservice og få en ansøgning om kørekort (P23), du kan også finde P23-ansøgningen her. Du kan frit vælge hvilken Borgerservice du ønsker at benytte.

Køreprøvebooking

Bliv oprettet i køreprøvebooking via MitID (systemet der kan bookes prøver i). Bemærk, det er kun kørelærere eller borgerservice, der vil have adgang til at bestille prøverne via koreprovebooking.dk.

Undervisningen foregår på de almindelige teorihold. Første gang du møder til teori vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekortet igen. Undervisningen kommer til at tage udgangspunkt i 4 dele fra den almindelige uddannelsesplan, nemlig trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej og særlige risikoforhold.

Når du har gennemgået lektionsplanen kan du komme til teoriprøve. Prøven foregår hos politiet og er en billedprøve med 25 forskellige scenarier, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål. Du må højst have 5 fejl i alt for at bestå.
Prøven varer ca. 45 min.

Når du har bestået teoriprøven, skal du gennemføre den praktiske prøve. Under den praktiske prøve skal du køre en tur med en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen, som vurderer din kørsel og afgør, om du består prøven. Inden kørslen påbegyndes kontrollerer den prøvesagkyndige din identitet, ansøgningsskema og lektionsplan. Efter prøven beslutter den prøvesagkyndige, om du har bestået den praktiske køreprøve. En praktisk prøve varer ca. 30 minutter.