Generhvervelse af kørekort til bil i København og på Sjælland

Generhvervelse af kørekort er til dig der har fået dit kørekort enten betinget eller ubetinget frakendt og har haft førerret i mere end 3 år. Hvis du ønsker at generhverve dit kørekort skal du bestå en ny teoriprøve og en ny praktisk prøve – dette kaldes samlet en kontrollerende køreprøve. Hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik).

Har du haft dit kørekort mindre end 3 år – skal du tilmelde dig særlig køreundervisning.

Spar 1.855 Kr.

Vores komplette lovpakke til generhvervelse af
kørekort til bil i København og på Sjælland indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset fysisk teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Berammelsesgebyr
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4.500 rigtige teorilektioner
  • En kørelektion
  • Forberedelse før praktisk prøve (60 min) samt kørslen til selve prøven.

Din pris 3.495 Kr.

Tilmeld dig generhvervelse af kørekort til bil i København

Det skal du vide om generhvervelse af kørekort til bil i København og på Sjælland

Hovedreglen ved betinget frakendelse

Får du frakendt dit kørekort betinget betyder det at du stadigvæk har dit kørekort og at du dermed må køre bil, såfremt du består den kontrollerende køreprøve inden for en tidsfrist – som normalt vil være på 6 måneder. Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Har du brug for undervisning?

Der er intet krav om undervisning, men de fleste vil have svært ved at bestå en teoriprøve uden forudgående vejledning. Den praktiske prøve skal gennemføres i en godkendt skolevogn. Her vil der normalt også være brug for forudgående vejledning.

Udover dette må du ikke begå ny trafikforseelse i 3 år – da dette kan resultere i en ubetinget frakendelse af dit kørekort i mindst 6 måneder.

Start på Borgerservice 

Du skal starte på Borgerservice – hvor du skal have en ansøgning om kørekort (P23) du kan også printe den på forhånd fra Færdselsstyrelsen hjemmeside, du finder P23-ansøgningen her.
Ansøgningen skal godkendes hos Borgerservice og der skal betales et prøvegebyr i forbindelse med den kontrollerende køreprøve til Færdselsstyrelsen på 1.170 Kr.
Det kan betales til Borgerservice når du er der eller på koreprovebooking.dk. Her skal du logge ind med MitID. Det er vigtigt at du får ansøgningen med fra Borgerservice fordi du skal bruge den til prøven.

Teoriprøven

Når du har en godkendt ansøgning og har betalt prøvegebyret kan du på Borgerservice eller køreskolen bestille en teoriprøve. Ventetiden er normalt 14-30 dage. Men det kan variere meget.

Den praktiske prøve

Når du har bestået teoriprøven, kan du tilmeldes den praktiske prøve.
Ventetiden er normalt 14-30 dage. Men det kan variere meget.

Hvis du ikke består en prøve 

Hvis du ikke består en prøve vil dit kørekort blive inddraget, indtil du har
bestået den praktiske prøve.
Men du skal ikke gennemgå anden undervisning, ligegyldigt hvor mange
gange du går til prøve.

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort – har du 3 forsøg til at bestå prøven.
Hvis du ikke består inden 3. forsøg skal du til prøve i alle de kategorier
du ønsker at bevare på dit kørekort.

Hvis du har 1 kategori, f.eks. til bil – er der ikke noget krav om at bestå
inden et bestemt antal prøver.

Hovedreglen ved ubetinget frakendelse

Får du frakendt dit kørekort ubetinget betyder det at du ikke længere har dit kørekort og først kan generhverve førerretten når frakendelsestiden er forældet, eller at du ikke har bestået den kontrollerende køreprøve inden for tidsfristen for betinget frakendelse.
For at generhverve din førerret skal du bestå en kontrollerende køreprøve – bestående af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Har du brug for undervisning?

Der er intet krav om undervisning, men de fleste vil have svært ved at bestå en teoriprøve uden forudgående vejledning. Den praktiske prøve skal gennemføres i en godkendt skolevogn. Her vil der normalt også være brug for forudgående vejledning.

Start på Borgerservice

Du skal starte på Borgerservice, hvor du skal have en ansøgning om kørekort – en P23-ansøgning. P23-ansøgningen kan også printes på forhånd fra Færdselsstyrelsen hjemmeside. Du finder P23-ansøgningen her.

Borgerservice sender din ansøgning om kørekort til Færdselsstyrelsen. Når den er godkendt sender Færdselsstyrelsen den til Borgerservice eller til dig. Spørg på Borgerservice – proceduren kan variere afhængig af hvilken kommune du benytter.

Prøvegebyr

Der skal også betales et prøvegebyr i forbindelse med den kontrollerende køreprøve til Færdselsstyrelsen på 1.170 Kr.

Det kan betales til Borgerservice når du er der eller på koreprovebooking.dk. Her skal du logge ind med MitID.

ANT-kursus

Hvis frakendelse af dit kørekort skyldes alkohol, narko eller lignende skal du gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik kursus, også kaldet et ANT-kursus.
Det er regionerne der afholder kurserne – tilmeld dig et ANT-kursus her.

Dit ANT-kursusbevis skal fremvises på Borgerservice

Når du har gennemført kurset, får du et bevis som du skal fremvise på Borgerservice, som så kan godkende din ansøgning.

Teoriprøven 

Herefter kan du bestille en teoriprøve – enten på Borgerservice eller via køreskolen. Ventetiden er normalt 14-30 dage – men det kan variere meget.

Prøvegebyr

Du skal betale et  prøvegebyr  på 1.170 Kr. til Færdselsstyrelsen – det kan du vælge at betale på Borgerservice eller koreprovebooking.dk.

Den praktiske prøve 

Efter du har bestået teoriprøven kan du tilmeldes den praktiske prøve.
Ventetiden er normalt 14-30 dage – men det kan variere meget.

Hvis du ikke består en prøve 

Hvis du ikke består en prøve vil dit kørekort blive inddraget – indtil du har bestået den praktiske prøve. Du skal ikke gennemgå anden undervisning, ligegyldigt hvor mange gange du gå til prøve.

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort

Hvis du har flere kategorier på dit kørekort har du 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består inden 3. forsøg skal du til prøve i alle de kategorier du ønsker at bevare dit kørekort til. Såfremt din frakendelse har varet mere end 3 år – skal du til prøve i alle kategorier du ønsker at bevare dit kørekort til.

Når du skal starte på generhvervelse af kørekort til bil i København, skal du tilmelde dig ved at vælge en afdeling under overskriften “Vælg afdeling”  og derefter udfylde tilmeldingsformularen. Når du er startet på generhvervelsesforløbet, kan du frit flekse mellem alle vores køreskoleafdelinger – præcis som det passer dig.

Vælg afdeling

Vælg den afdeling hvor du vil starte dit forløb for generhvervelse af kørekort.

Prisoversigt i forbindelse med generhvervelse af kørekort til bil i København og på Sjælland

Her finder du en prisoversigt i forbindelse med generhvervelse af kørekort i København og på Sjælland:

Prøvegebyr til Staten

Betales på Borgerservice.

1.170 Kr.

Kørelektion

Ekstra kørelektion i forbindelse med generhvervelse af kørekort til bil.

500 Kr.

Online prøver

I lovpakken er der adgang til læringsportalen trafiktesten.dk i 122 dage. Prisen for yderligere 122 dages adgang er:

450 Kr.

Tillæg for kørelektioner uden for almindelig åbningstid

Tillægget er per kørelektion før kl. 08:00 og efter kl. 17:00 samt i weekenden.

150 Kr.

Ubegrænset teori

3.400 Kr.

Kørelektion på vej

500 Kr.

Prøvegebyr

1.170 Kr.

Kørsel til køreprøven

1.500 Kr.

Berammelsesgebyr

Betales til din kørelærer.

150 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

450 Kr.

Tillæg for kørelektioner uden for almindelig åbningstid

Tillægget er per kørelektion før kl. 08:00 og efter kl. 17:00 samt i weekenden.

150 Kr.

Generhvervelse af kørekort til bil i København og på Sjælland

Generhvervelse af kørekort er vejen tilbage til friheden på vejene. Uanset årsagen til frakendelsen af dit kørekort, bevirker generhvervelsesprocessen at du kan genoptage din uafhængighed bag rattet. Med de rette skridt, engagement og fokus – kan du snart være tilbage på vejen med tillid og sikkerhed.

Tilmeld dig generhvervelse af kørekort til bil i København