Trafiketavler

C19 - Indkørsel forbudt

C19 – Indkørsel forbudt

Denne trafiktavle betyder, at indkørsel og færdsel for alle køretøjer er forbudt. Trafiktavlen er oftest opsat ved sidegader eller for enden af ensrettede veje, som derfor danner en udkørsel. Helt enkelt betyder det altså, at her må man ikke køre ind.

B13 - Stop

B13 – Stop

Med de store bogstaver “STOP”, bør der ikke være tvivl om, at dette skilt betyder stop. Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at du har ubetinget vigepligt og altid skal stoppe helt op, inden du kører ud i krydset.

C61 - Standsning forbudt

C61 – Standsning forbudt

Denne trafiktavle betyder standsning forbudt. Dette er et fuldt forbud, hvilket betyder, at man hverken må standse, stoppe eller parkere her. Når du ser dette skilt, skal du altså køre videre medmindre trafikken eller omstændighederne hindrer dette.

C62 - Parkering forbudt

C62 – Parkering forbudt

Denne trafiktavle betyder, at parkering er forbudt, hvilket også gælder længere stop. Dette er et delvist forbud, hvilket betyder, at det er forbudt at parkere, men standsning (maks. 3 minutter) er stadig tilladt.

B17 - Hovedvej ophører

C21 – Kørsel i begge retninger forbudt

Dette skilt informerer om, at kørsel i begge retninger ikke er tilladt.
Det vil altså sige, at det på denne vej ikke er tilladt at køre i begge retninger.

B11-Ubetinget vigepligt

B11 – Ubetinget vigepligt

Denne vigepligtstavle signalerer, at du her har ubetinget vigepligt for kørende biler fra begge sider. Her er det altså dig, der skal holde tilbage, og skiltet findes oftest ved et kryds eller ved indkørslen til en anden vej.

B16 - Hovedvej

B16 – Hovedvej

Dette trafikskilt betyder, at en hovedvej starter. På den måde ved bilisten, at andre bilister fra sidevejene har ubetinget vigepligt og derfor skal holde tilbage. Hvis du finder disse skilte i tæt bebyggede områder, er parkering på kørebanen forbudt.

B17 – Hovedvej ophører

Dette skilt informerer om, at en hovedvej nu ophører. Det betyder at man som bilist skal være opmærksom på, at der igen kan komme krydsende trafik uden ubetinget vigepligt.

B19 - Modkørende skal holde tilbage

B19 – Modkørende skal holde tilbage

Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at modkørende bilister skal holde tilbage for dig. Det er altså dig, der må køre igennem først. På den måde ved man, hvem der har ret til at køre først, så man undgår sammenstød.

C53 - Ophør af overhalingsforbud

C53 – Ophør af overhalingsforbud

Dette skilt signalerer, at det tidligere overhalingsforbud nu ophører, og at det derfor igen er tilladt at overhale. Disse skilte findes normalt et stykke efter et skilt, som signalerer et forbud mod overhaling.