Trafiktavler

Vigepligtstavler

B11-Ubetinget vigepligt

B11 – Ubetinget vigepligt

Denne vigepligtstavle signalerer, at du her har ubetinget vigepligt for kørende biler fra begge sider. Her er det altså dig, der skal holde tilbage, og skiltet findes oftest ved et kryds eller ved indkørslen til en anden vej.

B13 - Stop

B13 – Stop

Med de store bogstaver “STOP”, bør der ikke være tvivl om, at dette skilt betyder stop. Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at du har ubetinget vigepligt og altid skal stoppe helt op, inden du kører ud i krydset.

B16 - Hovedvej

B16 – Hovedvej

Dette trafikskilt betyder, at en hovedvej starter. På den måde ved bilisten, at andre bilister fra sidevejene har ubetinget vigepligt og derfor skal holde tilbage. Hvis du finder disse skilte i tæt bebyggede områder, er parkering på kørebanen forbudt.

B17 – Hovedvej ophører

Dette skilt informerer om, at en hovedvej nu ophører. Det betyder at man som bilist skal være opmærksom på, at der igen kan komme krydsende trafik uden ubetinget vigepligt.

B19 - Modkørende skal holde tilbage

B19 – Modkørende skal holde tilbage

Når du støder på denne trafiktavle, betyder det, at modkørende bilister skal holde tilbage for dig. Det er altså dig, der må køre igennem først. På den måde ved man, hvem der har ret til at køre først, så man undgår sammenstød.

Oplysningstavler

E 42: Motorvej (oplysningstavle)

E42 – Motorvej

Tavlen angiver at du nu kører ind på en motorvej. Når man kører på motorvejen skal man huske at den er forbeholdt hurtigkørende trafik – og den generelle hastighed er mellem 110 – 130 km/t. Tilkørsel sker via en tilkørselsbane hvor reglerne for indfletning gælder. Frakørsel sker via en frakørselsbane – som skal benyttes straks ved banens begyndelse.

E 44: Motorvej ophører (oplysningstavle)

E44 – Motorvej ophører

Oplysningstavlen indikerer at motorvejen nu ophører. Dette betyder at man som bilist skal være særlig opmærksom på hastighedsgrænsen og vejens forløb.

Forbudstavler

C19 - Indkørsel forbudt

C19 – Indkørsel forbudt

Denne trafiktavle betyder, at indkørsel og færdsel for alle køretøjer er forbudt. Trafiktavlen er oftest opsat ved sidegader eller for enden af ensrettede veje, som derfor danner en udkørsel. Helt enkelt betyder det altså, at her må man ikke køre ind.

Kørsel i begge retninger forbudt (forbudstavle)

C21 – Kørsel i begge retninger forbudt

Dette skilt informerer om, at kørsel i begge retninger ikke er tilladt.
Det vil altså sige, at det på denne vej ikke er tilladt at køre i begge retninger.

C53 - Ophør af overhalingsforbud

C53 – Ophør af overhalingsforbud

Dette skilt signalerer, at det tidligere overhalingsforbud nu ophører, og at det derfor igen er tilladt at overhale. Disse skilte findes normalt et stykke efter et skilt, som signalerer et forbud mod overhaling.

C61 - Standsning forbudt

C61 – Standsning forbudt

Denne trafiktavle betyder standsning forbudt. Dette er et fuldt forbud, hvilket betyder, at man hverken må standse, stoppe eller parkere her. Når du ser dette skilt, skal du altså køre videre medmindre trafikken eller omstændighederne hindrer dette.

C62 - Parkering forbudt skilt

C62 – Parkering forbudt

Denne trafiktavle betyder, at parkering er forbudt, hvilket også gælder længere stop. Dette er et delvist forbud, hvilket betyder, at det er forbudt at parkere, men standsning (maks. 3 minutter) er stadig tilladt.

Advarselstavler

A44 - Tunnel (advarselstavle)

A44 – Tunnel

Denne advarselstavle signalerer at der forude kommer en tunnel – men skal derfor holde ekstra god afstand til de forankørende og det er vigtigt at være særlig opmærksom på vejens forløb. Det er også vigtigt at huske korrekt lygteføring i tunnelen f.eks. kan nærlys være påkrævet i dagtimerne. Tunnelens længde kan være angivet på en undertavle.

A43,1 - Indsnævret vej (advarselstavle)

A43,1 – Indsnævret vej

Denne advarselstavle angiver at kørebanen indsnævres i begge retninger – længere fremme. Der kan forventes enten vognbaneskift eller sammenfletning og man skal være særlig opmærksom på vejens forløb.

A42-1

A42,1 – Flere sving, det første til højre

Denne advarselstavle angiver at der længere fremme kommer mere end ét sving – det første til højre. Svingene kan være farlige, hvorfor man skal være særlig opmærksom på vejens forløb.