Særlig køreundervisning

Såfremt du har fået frakendt kørekortet inden for de første 3 år, og ønsker at generhverve det – gælder reglen om særlig køreundervisning.

Lovpakken til særlig køreundervisning indeholder ubegrænset teoriundervisning – du skal minimum have gennemført 8 teorilektioner og dertil 8 kørelektioner.
Du skal op til en teoriprøve og en praktisk prøve.

Start med at gå på Borgerservice og få en ansøgning om kørekort (P23).
Bliv oprettet i køreprøvebooking (systemet der kan bookes prøver i).
Der er frit valg af Borgerservice i hele Danmark, Frederiksberg og Nyrupsgade har bedst styr på det.

Vælg den køreskole hvor du vil starte din 1. teorilektion:

Teori

Undervisningen foregår på de almindelige teorihold. Den første gang du møder til teori vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekortet igen. Her vil du kunne se at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, således at når du f.eks. til teori har lært om motorveje, vil du efterfølgende komme ud at køre på motorvej. Dette sikrer en god indlæring.

Spar 3.150,-

Vores komplette lovpakke til
særlig køreundervisning indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4500 rigtige teorilektioner
  • 8 kørelektioner på vej

4.500,-

Tilmeld dig nu

Listepriser for generhvervelse af kørekort

Her kan du se en oversigt af vores listepriser for generhvervelse kørekort.

Ubegrænset teori

3.400 Kr.

Kørelektion på vej

475 Kr.

Prøvegebyr

890 Kr.

Kørsel til køreprøven i København

1.500 Kr.

Berammelsesgebyr (Borgerservice)

150 Kr.

122 dages kode til undervisning på nettet

450 Kr.

Teoriprøve i forbindelse med særlig køreundervisning

Når du har gennemgået hele lektionsplanen kan du gå til teoriprøve. Prøven foregår hos politiet og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål.
Prøven varer ca. 45 min.