Særlig køreundervisning:

For dig som har haft kørekort under 3 år gælder reglen om særlig køreundervisning.
Det betyder at du skal gennemfører 8 teorilektioner og 8 kørelektioner.
Du skal op til en teoriprøve og en praktisk prøve også kaldet en køreprøve.

Start med at gå på Borgerservice og få en ansøgning om kørekort (P23)
Bliv oprettet i Køreprøvebooking (systemet der kan bookes prøver i)
Der er frit valg af Borgerservice i hele Danmark, Frederiksberg og Nyrupsgade har bedst styr på det.

Vælg den køreskole du vil starte din 1. teorilektion på:

Teori

Undervisningen foregår på alm. teorihold. Den første gang du møder til teori vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort. Her vil du kunne se at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, således at når du f.eks. til teori har lært om motorveje, vil du efterfølgende komme ud og køre på motorvej. Dette sikrer en god indlæring.

Generhvervelse af kørekort

Spar 3.150,-

Vores komplette lovpakke til
særlig køreundervisning indeholder blandt andet:

  • Ubegrænset teori
  • Evaluerende teoriprøver
  • 122 dages online teoriundervisning inklusiv 28 prøver
  • Adgang til teorihold.dk med mere end 4500 rigtige teorilektioner
  • 8 kørelektioner på vej

4.500,-

Tilmeld dig nu

Listepriser for generhvervelse af kørekort

Her kan du se en oversigt af vores listepriser for generhvervelse kørekort.

Ubegrænset teori

kr. 3.400,-

Kørelektion på vej

kr. 475,- 

Prøvegebyr

kr. 890,-

Kørsel til køreprøven i København

kr. 1.200,-

Berammelsesgebyr (Borgerservice)

 Kr. 150.-

122 dages kode til undervisning på nettet

kr. 450,-

Teoriprøve i forbindelse med særlig køreundervisning

Når du har gennemgået lektionsplanen kan du gå til teoriprøve. Prøven foregår hos politiet og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål.
Prøven varer ca. 45 min.