Om kørelærer Anders

Anders har arbejdet som kørelærer hos Tip Top Trafik siden 2007. Her har han primært arbejdet på Amagerbro afdelingen, hvor han har ansvaret for teoriundervisningen. Anders er meget optaget af teoriundervisningen, da han mener at eleverne her får skabt grundlaget for deres fremtidige adfærd i trafikken.

Han foretrækker derfor at eleverne er engageret i undervisningen, så det ikke bliver envejskommunikation og udenadslære, men derimod en dynamisk og dermed lærerig atmosfære. Anders har også ugentlige manøvrebaner samt køreundervisning.

Anders kører i en benzindrevet Mazda 3.

Tålmodighed

Pædagogiske evner

Engagement

Punktlighed

Kørelærer Anders Krag